IMAGEUN (tr)

IMAGEUN, Fransız-Alman ortak araştırma projesi “Avrupa Çevresi (Siyaseti) Aynasında: Makro-Bölgesel Tahayyülleri Haritalandırmak”ın kısaltmasıdır. Proje, başlıkta geçen üç temel terim etrafında şekillenmektedir:
MAKRO-BÖLGE: Proje, farklı yerlerdeki insanların dünyayı hangi farklı bölgelere bölerek tahayyül ettiklerini ve kendilerini bu bölgelerden hangilerinin parçası olarak gördüklerini sorgulamaktadır;
TAHAYYÜL: Proje, insanların coğrafi düzenlemelere dair tahayyülleri ve bu tahayyüllerin temsili, söylemsel, maddi ve somut faktörler aracılığıyla dönüşümü üzerine bir çalışmadır. Amacımız, insanların dünyayı çeşitli bağlantılar ve bölünmeler üzerinden nasıl anlamlandırdıklarını görmektir;
AVRUPA: IMAGEUN’un odaklandığı makro bölge, Avrupa ve “çevresi”dir – araştırma, “Avrupa”nın mekânsal ve anlamsal olarak AB’nin farklı yerlerinde ve “çevresi”nde nasıl tahayyül edildiğine odaklanmaktadır.
“Avrupa”nın ne anlama geldiğini ve “komşuları” ile nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamaya çalışan araştırmamız, genellikle “Avrupa’nın kalbinde” yer aldığı kabul edilen Fransa ve Almanya, “Avrupa çevresi”ndeki kilit ülkeler olarak Türkiye ve Tunus ve birbirleriyle ve Avrupa ile ilişkileri Brexit’in ardından karmaşık bir yeniden tanımlanma sürecine giren İngiltere ve İrlanda’da yürütülecektir.